Wierook. Achtergrond. Geuren. Geschiedenis. Handleiding. Contact.

WIEROOK


Gebruik van wierook


Stokjes en kegeltjes worden van bovenaf met een lucifer                               aangestoken en staan in daarvoor speciaal bestemde houders of

in een bakje met zand. Wanneer het stokje of kegeltje brandt  

wordt deze uitgeblazen en blijft de wierook gloeien.


Wierookstokjes zijn houten (bamboe) stokjes met daar omheen een brandbaar wierookmengsel, wat bestaat uit geurende stoffen, bindmiddel en stoffen die de verbranding bevorderen. De geurende stoffen bestaan uit fijn gemalen harsen, ethersiche olien en of andere geurende stoffen. Wierookstokjes branden afhankelijk van de grootte ongeveer 15 tot 45 minuten.


Wierookkegeltjes zijn vergelijkbaar met stokjes met dien verstande dat het mengsel tot een kegeltje is gerold.


Korrelwierook bevat veelal geen bindmiddel en geen stoffen die de verbranding bevorderen. Het bestaat uit een grof gemalen hars, kruiden en geurende houtsoorten. Korrelwierook wordt gebrand in een daarvoor bestemd bakje, op houtskooltabletten. Deze manier van wierook branden vergt enige oefening. Let op voor brandgevaar want de tabletten worden gloeiend heet.

© 2012 wierook.name

Wierook doosje, verkrijgbaar bij: www.yogini.nl

Wierook plankje, verkrijgbaar bij: www.yogini.nl